Category Archives: Aruba

Aruba เปิดตัว APs และ Switches รองรับ 802.11ax (Wi-Fi 6)

ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่เหล่านี้ ได้แก่ Access Points ที่รองรับ 802.11ax พร้อม Switches ทำหน้าที่เป็น 802.11ax-optimized  และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่มีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานเพื่อให้องค์กรมีระบบเครือข่ายที่ปลอดภัย ทำงานได้โดยอัตโนมัติสำหรับรองรับงานในยุคแห่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ คลาวด์ และ IoT