Category Archives: Gigamon

เอ็กซ์คลูซีพ เน็ทเวิร์ค ปักหมุด Gigamon โซลูชั่นการตรวจสอบเครือข่ายสัญชาติอเมริกัน ในตลาดไทย

จัดทัพพันธมิตรเสริมความแข็งแกร่ง นำเสนอ Gigamon สุดยอดโซลูชั่นการตรวจสอบเครือข่าย   กรุงเทพฯ :  นายสมชาย หิรัณยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็กซ์คลูซีพ เน็ทเวิร์ค จำกัด (Exclusive Networks Co.,Ltd)  เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ซิเคียวริตี้, เครือข่าย, สตอเรจ และคอนเวอร์เจนโซลูชั่น ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวถึงการได้รับมอบหมายเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายการทำตลาด ผลิตภัณฑ์ กิกะมอน (Gigamon) ในประเทศไทยเพิ่ม โดยมุ่งเป้าในการให้บริการและนำเสนอความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ Gigamon  ไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มการเงินการธนาคาร (FSI) ที่กำลังร้อนแรงในการเสริมทัพและเติมความคล่องตัวของการสร้างบริการให้กับผู้บริโภคตอบรับเทคโนโลยี FINTECH  รวมถึงการเข้ามาเติมเต็มผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (Telco) องค์กรภาครัฐบาล (Government) องค์กรขนาดใหญ่ๆ ที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายไอทีที่หลากหลาย ซับซ้อนซึ่งต้องการการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยให้กับเครือข่ายไอทีในหลากหลายแพลตฟอร์มเข้าเชื่อมต่อไว้ด้วยกันให้ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ