Category Archives: Splunk

ไดเมนชั่นดาต้าช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลลูกค้าด้วยมาตรฐาน PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)

เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ข้อมูลผู้ถือบัตร, การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล, การรักษาความปลอดภัยของเครื่องที่ใช้งาน (endpoint) และระบบเครือข่าย ด้วยการติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัยใหม่ให้แก่ลูกค้า   สิงคโปร์ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 – บริษัท ไดเมนชั่นดาต้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาโซลูชั่นระดับโลกที่มีมูลค่า 6 พันล้านดอลลาร์ ประกาศว่าทางบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีซี) ได้เลือกไดเมนชั่นดาต้าให้เป็นผู้ติดตั้งลงมาตรฐาน PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) มาตรฐานความปลอดภัยดังกล่าวนี้จะช่วยให้การปฎิบัติงานของเคทีซีเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้น อีกทั้งเพื่อปกป้องฐานข้อมูลลูกค้าซึ่งขยายใหญ่ขึ้นทุกวัน