Category Archives: Veeam

7 คุณประโยชน์ของการแบ็คอัพคูเบอร์เนเตส

เมื่อ คูเบอร์เนเตส (Kubernetes) ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการจัดการแอปพลิเคชันแบบ คอนเทนเนอร์ หรือไมโครเซอร์วิสบนคลาวด์-เนทีฟซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้นถึงความปลอดภัยในการพัฒนาและส่งมอบแอปพลิเคชัน การจัดการข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานแบบ Stateless และ Stateful และการตรวจติดตามเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา