Category Archives: Veritas

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลให้องค์กร ด้วย Veritas NetBackup on AWS

การสำรองข้อมูลขององค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น เก็บข้อมูลเพื่อทำ Backup ตอบสนองกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งต้องคงสภาพข้อมูลไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าความต้องการเหล่านี้ได้สร้างความซ้ำซ้อนของข้อมูลมากมาย ทำให้เสียพื้นที่จัดเก็บอย่างมหาศาลแถมยังเพิ่มภาระในการบริหารจัดการอีกด้วย   ต้องยอมรับว่านโยบายการผลักดันระบบการทำงานขององค์กรสู่คลาวด์นั้นร้อนแรงขึ้นมาก จากเหตุการณ์โรคระบาด อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติหลายองค์กรพบว่าการย้ายข้อมูลขึ้นคลาวด์นั้นไม่ง่ายเลย อาจเพราะยังกังขาในเรื่องประสิทธิภาพว่าจะดีเท่าเดิมหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีการทดสอบอย่างเข้มข้น รวมถึงหากเกิดปัญหาขึ้นจริงจะแก้ไขอย่างไรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด   ในบทความนี้เองเราขอพาทุกท่านเรียนรู้การผสมผสานความสามารถระหว่าง 2 บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลของทุกท่านอย่างปลอดภัยด้วยค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยฝ่ายแรกเป็นผู้ให้บริการคลาวด์อันดับหนึ่งอย่าง AWS และ Veritas ผู้นำเสนอบริการ Data Protection ขอเชิญติดตามกันได้เลยครับ