Category Archives: EMM

วีเอ็มแวร์เผยผลสำรวจ องค์กรธุรกิจไทยมีความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลภายในองค์กร จากการที่คนไทยถึง 1 ใน 3 คนนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ในที่ทำงาน

องค์กรธุรกิจในประเทศไทยจำเป็นต้องสร้าง ดิจิตอล เวิร์คเสปซ ที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับพนักงานรวมถึงมีความปลอดภัยตามมาตรฐานองค์กร เพราะผลสำรวจของวีเอ็มแวร์ชี้ว่า คนไทยถึง 84% ประสบปัญหาในการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ขององค์กรบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่