Category Archives: Workflow

เอชพี สร้างนิยามใหม่ของการรักษาความปลอดภัยใน “บริการจัดการเครื่องพิมพ์ (MPS)” ที่มาพร้อมกับมาตรฐานการพิมพ์ที่ปลอดภัยระดับโลก

กรุงเทพ, 9 ธันวาคม 2559 –  วันนี้ เอชพี อิงค์ ผู้นำระดับโลกด้านการพิมพ์ ประกาศปรับโฉมรูปแบบการให้บริการจัดการเครื่องพิมพ์ของเอชพี (HP Managed Print Services – MPS) เพื่อช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมการพิมพ์ขององค์กรต่อการโจมตีทางไซเบอร์ ด้วยระบบการพิมพ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก