พิจารณาจัดซื้อระบบ Email สำหรับองค์กร ต้องดูอะไรบ้างในปี 2021 – Email Server vs. Email Appliance vs. Email Hosting vs. Email Cloud Service

By | October 19, 2021

select email service 2021

ระบบอีเมล์ ถือเป็นส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจ   เมื่อทำการจัดหามาใช้สิ่งที่ต้องพิจารณาต่างๆ ดังนี้

 1. จำนวน Email Account ที่ต้องการใช้งาน
 2. พื้นที่ๆ ต้องการใช้งาน ต่อ 1 account
 3. ระบบป้องกับ Spam, Phishing, Virus
 4. การสำรองข้อมูล
 5. ความสามารถในการรับส่ง ถึงปลายทางไม่ติด Block หรือ Blacklist
 6. ความยากง่ายในการดูแล
 7. การจัดเก็บ Log ตาม พรบ.
 8. การรองรับการใช้งานผ่าน อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Desktop, Mobile รวมถึง Email Client ไม่ว่าจะเป็น Outlook, Thunderbird, Windows Mail และ Webmail ผ่านทาง Web browser
 9. ฟั่งชั่นอื่นๆ นอกจาก Email ไม่ว่าเป็น Calendar, Cantacts, Tasks นอกจากนี้ยังรวมไปถึงความสามารถในการ Sync ผ่านอุปกรณ์ หรือ Application ต่างๆ ด้วย

การเลือกรูปแบบบริการ Email จะมีเป็น 4 แบบหลักๆ ตามนี้

 1. Email Server คือการนำ Server หรือ VM ติดตั้ง OS ไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Linux แล้วทำการติดตั้ง โปรแกรม Mail Server เพื่อใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Exchange Server, Smartermail, Zimbra  ในรูปแบบนี้ต้องดูแลทั้ง Server, Infrastructure, Network และ Security
 2. Email Appliance เป็น Box ที่ติดตั้งระบบ Mail Server พร้อมใช้งาน โดยสามารถในไปต่อเชื่อม Network  ทำการ Set IP และใช้งานได้เลย ได้แก่,  Fortimail
 3. Email Hosting เป็นรูปแบบที่ถูกที่สุดในการใช้งาน ระบบ Email โดยเป็นการเช่าใช้พื้นที่ Hosting และจะได้พื้นที่ มาจำนวนนึงตามที่เลือก Plan ไว้และนำมาจัดการแบ่งพื่นที่ใช้งาน ตามจำนวน User และพื้นที่ๆ จัดสรรให้  ตัวอย่างเช่น godaddy  โดย โปรแกรม Mail server ที่ทำงานบนระบบ Email Hosting ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Open Source Software ไม่จะเป็น Postfix, Qmail  และครอบด้วย Control Panel อย่างเช่น Plesk, Cpanel, Directadmin เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถบริหารจัดการได้ง่า
 4. Email Cloud  ระบบ Mail พร้อมใช้งาน เสียค่าบริการราย เดือนหรือรายไปผู้ดูแลจะได้ Login Admin สามารถเข้าไปสร้าง Email และกำหนดการใช้งานต่างๆ ไม่ต้องดูแล Server, Infra, Security และ Backup ใช้งานอย่างเดียวพอ  ได้แก่ Microsoft 365, Google Workspace