ถ้าต้องการเก็บข้อมูลสำคัญไว้ 20 ปี ปีละ 98 GB เลือกใช้ Nas หรือ บน Cloud Storage ดี

By | July 13, 2022

ถ้าต้องการเก็บข้อมูลสำคัญไว้ 20 ปี ปีละ 98 GB เลือกใช้ Nas หรือ บน Cloud Storage ดี

คำตอบ

 • Cloud ครับ 100 GB 20ปี ประมาณ 3TB ลองเอาค่าเช่า cloud หารกับ ค่า nas +HD4 tb ประมาณ 4ลูกครับ หรือ เก็บใส่ internal hdd ไว้ครับ กันความเสียง โดยเปลี่ยน hdที่เก็บ ทุก 5 ปี
 • การเก็บข้อมูลแบบสะสมระยะยาว 20 ปี จะเป็นลักษณะ Archive มากกว่า Backup and Recovery แบบกู้คืนระบบ
  การเก็บแบบ Archive จะเน้นเก็บสะสมนานๆ เป็นสิบๆปี storage ขนาดใหญ่ขึ้นตลอดเวลา และมีการดึงข้อมูลกลับมาใช้น้อยมาก จึงเสนอว่าควรพิจารณาเลือกใช้ Cloud Storage Service แบบ Backup and recovery ชนิดแช่แข็ง จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากสุดครับ เช่น AWS Gracier เป็นต้น
  ถ้าข้อมูลมีความสำคัญมากๆ ควรใช้ Cloud Stoage Service มากกว่าหนึ่ง Provider โดยเลือกแห่งหนึ่งเป็นแบบแช่แข็ง อีกแห่งเป็นแบบคล่องผสมกันได้
 • ถ้า nas ก็ลองดูด้วยว่าช่วง replace hardware จากตัวเก่าไปตัวใหม่ ลำบากชีวิตเราไหม ส่วน เรื่อง cloud ก็ต้องดูว่า เจ้าที่เราใช้ บริการ น่าเชื่อถือไหม ละ บ. Cloud ที่เราใช้จะอยุ่ถึง 20 ปีไหม
 • Nas + Cloud + HDD ถ้าเป็นไปได้ File Backup ควรเก็บไว้หลายๆ ที่ครับ
 • ถ้าเก็บอย่างเดียว ไม่รีบใช้งานแนะนำ S3 Glacier Deep Archive
  *สำหรับการเก็บถาวรข้อมูลระยะยาวที่มีการเข้าถึงปีละครั้งหรือสองครั้งและสามารถเรียกข้อมูลได้ภายใน 12 ชั่วโมง
  98GB ตกเดือนละ 0.09702 USD = 3.24 THB