Tag Archives: Forcepoint

รายงานการคาดการณ์ความปลอดภัยบนไซเบอร์ ของฟอร์ซพอยต์ ประจำปี 2562

รายงานการคาดการณ์ความปลอดภัยบนไซเบอร์ ของฟอร์ซพอยต์ ประจำปี 2562 (2019 Forcepoint Cybersecurity Predictions Report) เป็นการรวบรวมแนวโน้มอุตสาหกรรมมหภาค และภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรในปีใหม่ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือของทีมงานด้านการวิจัย ที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนไซเบอร์ของฟอร์ซพอยต์ รวมถึงทีมงานจากห้องแล็ปด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลก ห้องแล็ปนวัตกรรม รวมถึงทีมงานของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยของสารสนเทศ ซึ่งรายงานในปีนี้เป็นการสำรวจแนวคิดในเรื่องของความเชื่อมั่น และแต่ละเหตุการณ์ที่ร้อยเรียงกันมาซึ่งมีจุดร่วมเดียวกันในการคาดการณ์ทั้ง 7 ประเด็น

ฟอร์ซพอยต์ เผยผลการศึกษา พบว่าความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงการพบที่สำคัญของตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมาจากการศึกษาทั่วโลกของ ฟอร์ซพอยต์ในด้านของมนุษย์ ในส่วนของพฤติกรรม เจนตนารมณ์ และข้อมูล    เรื่อง The Human Point: An Intersection of Behaviours, Intent & Data ซึ่งรวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จำนวน 1,250 คน

เรย์เธียน เว็บเซนส์ เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “ฟอร์ซพอยต์” นำรูปแบบใหม่ในการปกป้องผู้ใช้ ข้อมูล และเครือข่ายจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกองค์กร

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 25 สิงหาคม 2559 – บริษัท เรย์เธียน เว็บเซนส์ ผู้นำระดับโลกด้านระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “ฟอร์ซพอยต์ ” (™)  พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่อีกหลายรายการในประเทศไทย นับว่าเป็นการผสานรวมกันที่ประสบความสำเร็จระหว่างผลิตภัณฑ์ด้านไซเบอร์ของบริษัท  เว็บเซนส์ (Websense®) และบริษัท เรย์เธียน  (Raytheon) และเมื่อเร็วๆนี้ ยังได้ซื้อบริษัท  สโตนซอฟต์ (Stonesoft)     ผู้ดำเนินธุรกิจด้านไฟร์วอลล์รุ่นใหม่ หรือ เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ไฟร์วอลล์  (NGFW) ส่งผลให้บริษัท    ฟอร์ซพอยต์  พร้อมนำเสนอรูปแบบใหม่เพื่อจัดการกับความท้าทายด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและข้อกำหนดของกฎระเบียบต่างๆ ที่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ บริษัท ฟอร์ซพอยต์  ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้กับองค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าโดยการสนับสนุนเทคโนโลยีรุ่นใหม่อย่างปลอดภัย ได้แก่ ระบบคลาวด์  โมบิลิตี้  อินเทอร์เน็ต ออฟ ติ้งส์  (Internet of Things: IoT) และอื่นๆ ผ่านทางแพลตฟอร์มร่วมที่ทำงานบนระบบคลาวด์เพื่อช่วยปกป้องผู้ใช้  ระบบเครือข่าย และข้อมูล     ทั้งยังช่วยกำจัดความไม่มีประสิทธิภาพในด้านการจัดการชุดผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยเฉพาะจุดได้อย่างเห็นผล โดยแพลตฟอร์มฟอร์ซพอยต์… Read More »